::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

Văn bản

Tổng số: 6 văn bản

Số hiệu

Trích dẫn

Tải về

15/2015/TT-BKHCN
Ban hành: 25/08/2015

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Thông tư

21/2014/TT-BKHCN
Ban hành: 15/7/2014

Thông tư quy định về đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn

Thông tư

08/2013/NĐ-CP
Ban hành: 10/01/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Nghị quyết

97/2013/NĐ-CP
Ban hành: 27/08/2013

NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầy và khí dầu mỏ hóa lỏng

Nghị quyết

80/2013/NĐ-CP
Ban hành: 19/07/2013

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị quyết

14/CT-UBND
Ban hành: 11/09/2013

Chỉ thị Đo lường

Chỉ thị

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị