::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 930880


Hỏi - Đáp

Hiển thị

Gửi câu hỏi

STT

Nội dung hỏi

1

Nguyên tắc mở cửa thị trường trong WTO là gì?

2

Trong hiệp định SPS có đề cập đến khái niệm “ Tác động đáng kể đến thương mại của các thành viên WTO khác”, xin hãy cho tôi biết khái niệm

3

Theo hiệp định SPS thì hoạt động của Cơ quan thông báo SPS là gì?

4

Xin hãy cho biết thêm thông tin về Tổ chức Hợp tác Công nhận liên Mỹ ?

5

“Đối xử đặc biệt và khác biệt trong giai đoạn xét xử” của hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO là như thế nào?

6

Trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, “Đối xử đặc biệt và khác biệt trong tham vấn” được hiểu như thế nào?

7

Tại sao nói hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO có tính bắt buộc?

8

Xin cho tôi biết tầm quan trọng của Thừa nhận lẫn nhau các Phép đo trong Đo lường?

9

Xin cho tôi biết một số thông tin sơ bộ về Liên đoàn Đo lường Quốc tế?

10

Xin cho tôi biết sơ lược về Viện cân đo Quốc tế (BIPM)?

11

Xin cho biết phạm vi điều chỉnh của Hiệp định TBT là những vấn đề nào?

12

Tôi được biết trong hiệp định TBT có quy định về “Nhóm chuyên gia kỹ thuật” để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật trong việc giải quyết tranh chấp. Vậy nhóm này có khác gì với “Nhóm xem xét chuyên môn” theo DSU?

13

Xin hỏi việc trong quá trình giải quyết tranh trong hiệp định TBT thì việc thành lập Nhóm chuyên gia kỹ thuật do ai thành lập và việc thành lập đó tuân thủ theo quy định nào?

14

Hãy cho biết những thay đổi chính từ Hiệp định Gatt tới WTO trong các thủ tục giải quyết tranh chấp?

15

Các công ty luật tư nhân có thể tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp của WTO được không? Và việc tham gia đó được thực hiện như thế nào?

16

Xin cho biết về đối xử đặc biệt và khác biệt khi nước thành viên chậm phát triển tham gia vào tranh chấp của WTO?

17

Hỗ trợ pháp lý trong giải quyết tranh chấp của WTO được hiểu như thế nào?

18

“Thủ tục rút gọn theo yêu cầu của một nước thành viên đang phát triển – Quyết định ngày 5-4-1996” trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được hiểu như thế nào?

19

“Đối xử đặc biệt và khác biệt trong thực thi” được hiểu như thế nào trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO?

20

Mục tiêu “giải quyết tranh chấp nhanh chóng” trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO được thể hiện như thế nào?

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị