::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 930882


Chi cục TC - ĐL - CL: QLCL SP hàng hóa

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MŨ BẢO HIỂM KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐANG ĐƯỢC KINH DOANH, LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

THÔNG BÁO

Về việc mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu chất lượng đang được kinh doanh, lưu thông trên thị trường

 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;

Căn cứ Thông báo số 131/TB-QLCL-MT ngày 20/8/2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Trung Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng,

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢNG TRỊ

THÔNG BÁO

1. Các mẫu hàng hoá không đạt yêu cầu chất lượng:

 

TT

Tên mẫu,
Ký hiệu

Tên cơ sở và địa chỉ

Ngày sản xuất, số lô

Chỉ tiêu không đạt

1

Mũ bảo hiểm Forus ĐA 0015,

ký hiệu: II.LT-03/007-07/08/14

Hộ KD Lê Phước Hồng, địa chỉ: Lô 120, hành lang nhà 01, chợ Đô

ng Hà, Thành phố Đông Hà

 Ngày SX:12/2013; do Công ty TNHH Đông Á, địa chỉ: ấp 07, xã Đông Thanh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh

Độ bển va đập và hấp thụ xung động (gia tốc dội lại tức thời với đe phẳng) ở cả 2 điều kiện thuần hóa A:557,4 và thuần hóa B: 1080,6 so với quy định: 300

2

Mũ bảo hiểm VIA kiểu TVP-VIA 01,

Ký hiệu :II.LT-03/006-07/08/14

Hộ KD Từ Thị Hồng, địa chỉ: Lô 118, hành lang nhà 01, chợ Đông Hà, Thành phố Đông Hà

Ngày SX:02/2012; do Công ty SX-TM Tân Vạn Phước, địa chỉ: 101/51AD, Phạm Đình Hổ, phường 06, Quận 06, TP Hồ Chí Minh

Độ bển va đập và hấp thụ xung động (gia tốc dội lại tức thời với đe phẳng) ở cả 2 điều kiện thuần hóa A:657,20 và thuần hóa B: 901,10 so với quy định: 300

           

2. Để kịp thời ngăn chặn mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu chất lượng trên đang lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị xin thông báo đến quý cơ quan chức năng biết để tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các loại mũ bảo hiểm không đảm bảo yêu cầu chất lượng./.

 


 

CÁC TIN KHÁC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/3/2013)

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHẬP KHẨU MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY ĐÃ CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 2:2008/BKHCN (Tính đến tháng 4/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Dự thảo ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Cách nhận biết mũ bảo hiểm hợp quy và các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu mũ bảo hiểm

Tình hình kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhãn mác Tết Quý Tỵ 2013

Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng

Kết quả kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm

Các nguyên tắc của Quản lý chất lượng

Tổng kiểm tra chất lượng xăng dầu trong đợt tết nguyên đán

Thông báo mẫu xăng không đạt yêu cầu chất lượng

Quản lý chất lượng - cốt lõi của sự phát triển bền vững

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị