::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

--:: TBT Quảng Trị ::--

TBT Quảng Trị

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức TBT

Ban liên ngành

Tin tức

Tin cảnh báo của ủy ban TBT

Tin tức

Hoạt động thông báo

Xem và tải tin cảnh báo của WTO

Thông báo của Việt Nam

Tiêu chuẩn

Việt Nam

Quốc tế

Quy trình đánh giá sự phù hợp

Việt Nam

TBT Quảng Trị

Thông tin về WTO và TBT

Thông tin về WTO

Hiệp định TBT và SPS

Hit Counter

Số lượt truy cập: 930912


Tin tức : Tin cảnh báo của ủy ban TBT

THỔ NHĨ KỲ QUY ĐỊNH IN CẢNH BÁO TRÊN BAO BÌ ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

Ngày 6/8/2013  Ban Thư ký WTO ra thông báo Thổ Nhĩ Kỳ dự thảo thông cáo về việc in cảnh báo trên bao bì của đồ uống có cồn. Việc ban hành thông cáo được dựa trên Luật số 6487 ban hành ngày 11/6/2013 về việc sửa đổi một số điều của Luật số 4250 về chống độc quyền rượu và đồ uống có cồn. Theo đó, các văn bản hướng dẫn Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 11/8/2013 (2 tháng sau khi Luật ban hành). Các cảnh báo này nhằm ngăn ngừa sử dụng rượu đối với phụ nữ mang bầu và người khi lái xe và việc bán đồ uống có cồn cho trẻ em. Các cảnh báo có thể dưới hình thức hình ảnh. Đồ uống có cồn không có cảnh báo như vậy sẽ không được lưu thông và tiêu thụ trên thị trường nội địa. Các sản phẩm chỉ để xuất khẩu không chịu sự điều chỉnh của quy định này.

Thời hạn góp ý cho văn bản này kết thúc vào ngày 9/8/2013. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 11/8/2013.

Toàn văn văn bản có thể tải về tại:

http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/TUR/13_3072_00_x.pdf http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/TUR/13_3072_00_e.pdf

Gia Khánh TBTVN

CÁC TIN KHÁC

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị