::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

Chi cục TC - ĐL - CL: QLCL SP hàng hóa

THÔNG BÁO Về việc mũ bảo hiểm không đạt yêu cầu chất lượng đang được kinh doanh, lưu thông trên thị trường

Căn cứ Thông báo số 131/TB-QLCL-MT ngày 20/8/2014 của Chi cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Trung Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng,

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 24/5/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN (cập nhật đến ngày 20/3/2013)

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHẬP KHẨU MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY ĐÃ CHỨNG NHẬN HỢP QUY PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 2:2008/BKHCN (Tính đến tháng 4/2013)

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7:2011/BKHCN (cập nhật đến ngày 13/12/2012)

Dự thảo ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

Thực hiện Quyết định số số 2475/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 về “Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013” của UBND tỉnh Quảng Trị. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Cách nhận biết mũ bảo hiểm hợp quy và các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy là một trong các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tình hình kiểm tra chất lượng hàng hóa, nhãn mác Tết Quý Tỵ 2013

Thực hiện Quyết định số 1937/2012/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; công văn số 2097/TĐC-QLCL, ngày 10/12/2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc: Hướng dẫn kế hoạch kiểm tra chất lượng và nhãn hàng hoá phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2012.

Trang: 1   2  

Bạn đang xem trang: 1/2 trang

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị