::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

Các hoạt động khác: Đào tạo - Tư vấn

TẬP HUẤN KỸ THUẬT CỘT ĐO XĂNG DẦU ĐIỆN TỬ

Ngày 16/9/2011 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đã phối hợp với Công ty kỹ thuật Nam Dương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật cột đo xăng dầu điện tử.

Lớp tập huấn đã trang bị cho cán bộ kỹ thuật, nhân viên bán lẻ xăng dầu về nguyên lý hoạt động, cấu tạo, cách hiệu chỉnh, bảo quản, sửa chữa các cột đo xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đồng thời phổ biến các văn bản pháp quy kỹ thuật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng liên quan đến quản lý cột đo xăng dầu.

Kết thúc lớp tập huấn các cá nhân, đơn vị tham gia được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ về cột đo xăng dầu điện tử.

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị