::.. --:: TBT Quảng Trị ::-- ..::

 

Cấu trúc trang web | Góp ý

TRANG CHỦ | TBT QUẢNG TRỊ | CHI CỤC TC - ĐL - CL

Các hoạt động khác: Hội nghị, hội thảo

Tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường 14001-2004 và công cụ cải tiến năng suất

Ngày 14/9/2012 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đã chủ trì tổ chức lớp tập huấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường 14001-2004 và công cụ cải tiến năng suất.

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ SƠ KẾT 5 NĂM HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO THẬP NIÊN CHẤT LƯỢNG 2006-2015

Ngày 6/10/2011, Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học về thúc đẩy năng suất, chất lượng và sơ kết 5 năm hoạt động phong trào Thập niên chất lượng 2006 – 2015. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Diện, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn.

PHIÊN HỌP Đánh giá tình hình thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thiết bị điện - điện tử theo Thông tư 17/2009/TT-BKHCN

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thiết bị điện - điện tử nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chiều ngày 15/8/2011 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đã tổ chức phiên họp “Đánh giá tình hình thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thiết bị điện - điện tử theo Thông tư 17/2009/TT-BKHCN”.

Tìm theo

--:: TBT Quảng Trị ::--

         

TBT QUẢNG TRỊ

ĐIỂM THÔNG BÁO VÀ HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

Địa chỉ: 43 Lê Lợi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Điện thoại: (0533) 553 995

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Quảng Trị

Thiết kế và thường trực mạng: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị